• Link
  DEGA
  maag
  INOEX
  ABB

  Ekstrüder makineleri serisi | Farkl? y?nlü konik ?ekilli veya paralel ?ift vidal? Ekstrüzyon makinesi

  Farkl? y?nlü konik ?ekilli veya paralel ?ift vidal? Ekstrüzyon makinesi


  • ?irketimiz taraf?ndan üretilen SJZ ve SJP çe?itli seri farkl? yönlü konik ?ekili veya paralel çift vidal? ekstrüzyon makineleri, özel olaral PVC boru ve profil ürünleri i?lemleri için kullan?r, ayr?ca yüksek verim, iyi plastikle?me, enerji tasarufu, istikrarl? bir çal??ma ve di?er önemli özelliklerin sahip olmas?na ra?men, yap?land?r?lan geli?mi? elektrik kontrolü, mü?terilerin ihtiyaçlar?na göre bilgisayar dolab? veya metre dolab? seçebilir, vb.
  BACK
  久久狼