• Link
  DEGA
  maag
  INOEX
  ABB

  Yard?mc? makine serisi | DYPS-H Yüksek verimli ?nce membran ?zel par?alay?c?

  DYPS-H Yüksek verimli ?nce membran ?zel par?alay?c?


  DYPS-H Yüksek verimli ?nce membran özel parçalay?c?,a ??rl?kl? olarak parçalamas? zor olan malzemeler için geli?tirilmi?tir. Özellikle büyük sünek malzeme veya yabanc? maddeleri kolayca parçalayabilir, hatta bu makinenin verimi çok büyük, özellikle ince membran türlü malzemelerinde daha belirgindir. Bu rotor tasar?m?nda tam çelikli roto da vard?r, Onun üzerine bir sarma da??lan kesmi k?sa b?çak monte edilmi?tir. Bu parçalay?c?n?n özel yap? brüyük malzeme ve yabanc? madde nedeniyle ana mille olan hasar? azaltm??t?r. 

  BACK
  久久狼